Euskadiko emakume migratuek elkarteetan parte hartzeak gizarteratzeari eta berdintasunari laguntzen dio, Emakundek lagundutako ikerketa baten arabera

Inmigrazioaren fenomenoa begirada feminista eta intersekzionaletik aztertzen da bertan Elkarteetan parte hartzeak emakume etorkinen ahalduntze-prozesua errazten duela…